ONZE ENGAGEMENTEN OMZETTEN IN ACTIES

 

In het kader van de promotie van uw imago en uw ambities waarvoor Maranello zich geëngageerd heeft, leidt de onderneming een natuurlijk verantwoord beleid. Ondertekenaar van de Global Compact sinds 2011, Ecovadis-gecertificeerd sinds 2014 en Ecovadis Gold sinds 2017. Lees meer…

 

De ecologische noodsituatie en de sociale veranderingen hebben ons ertoe aangezet onze inspanningen op te voeren. In maart 2020 heeft Maranello haar verantwoorde aanpak in haar statuten opgenomen. Maranello is een van de allereerste missiegedreven ondernemingen in Frankrijk die in haar beleid haar wil uit om duurzame en verantwoorde artikelen te promoten.

 

Met haar dagelijkse acties en concrete engagementen streeft Maranello On Earth ernaar een rol te spelen in de positieve evolutie van de maatschappij en het milieu.

 

Zich ervan bewust zijnde dat veranderingen op het vlak van gewoontes, inspiraties, ontwerp, gebruikte materies, productiesites tijd nemen, heeft onze aanpak tot doel onze leveranciers samen te brengen, een inspiratiebron te zijn voor onze klanten en hen verantwoorde artikelen aan te bieden.

Ontdek de label Maranello On Earth

Ontdek de label Maranello On Earth

Ontdek onze engagementen

Ontdek onze engagementen

Maranello on Earth,
EEN VERANTWOORDE LABEL

 

Maranello On Earth illustreert allereerst ons engagement om steeds meer verantwoorde producten aan te bieden, onder de label Maranello On Earth. Lees meer…

 

Concreet betekent dit dat wij, wat uw verzoek ook is, systematisch een verantwoord alternatief voorstellen. Wij bieden u de mogelijkheid om zich samen met ons te engageren door de voorkeur te geven aan een aanbod van Maranello On Earth, dat soms meer beperkingen inhoudt (keuze van de materies, arbitrage producten, levertermijnen, …), soms duurder maar steeds positiever is.

 

Niet alle artikelen liggen in het verlengde van het initiatief van Maranello On Earth, maar dankzij uw engagement, dat van de leveranciers waarmee we samenwerken, weten we dat we dag in dag uit, bestelling na bestelling, een steeds positievere maatschappelijke impact kunnen uitoefenen.

HET VERANTWOORD ALTERNATIEF

De producten van de label Maranello On Earth rusten op twee pijlers van het MVO: de sociale impact en de milieu-impact. Om de label Maranello On Earth te kunnen dragen moet een product aan een van volgende 4 criteria voldoen:

Choix-responsable-2

VERANTWOORDE KEUZE

Voor nuttige, duurzame, recycleerbare en/of biologisch afbreekbare product media.

Matiere-responsable-2

VERANTWOORDE MATERIE

Voor product media die dunner of eco-ontworpen materiaal gebruiken, hernieuwbaar zijn, vervaardigd zijn uit organisch materiaal en gebruik maken van gerecycleerde materies.

Transport-responsable-2

VERANTWOORD TRANSPORT

Voor product media met een lage ecologische voetafdruk: met grondstoffen die afkomstig zijn van de lokale productie, groen transport en korteafstandtransport.

Socialement-responsable-2

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Voor product media met een positieve maatschappelijke bijdrage, ethisch milieu, Europese, nationale of zelfs lokale knowhow, solidaire, fair trade, caritatieve, lokale of internationale productie.

RAPPORTEREN OVER ONZE ENGAGEMENTEN

Een evaluatie volgens 4 criteria:

OMZET

Ratio eco-verantwoord aanbod van Maranello On Earth en haar omzet.

ECOLOGISCHE VOETAFDRUK

Hoeveelheid lokale, Europese en internationale producten.

Transport

Verantwoorde supply chain.

VERANTWOORD ONDERNEMEN

Toetreding van de leveranciers aan de MVO-code en het IAO-engagement.

DE ENGAGEMENTEN VAN MARANELLO

MARANELLO, EEN VAN DE EERSTE MISSIEGEDREVEN ONDERNEMINGEN

 

Maranello heeft ervoor gekozen rekening te houden met de sociale en milieu-uitdagingen die gepaard gaan met haar activiteiten door haar statuten te wijzigen, wat mogelijk wordt gemaakt door de wet PACTE. Maranello heeft een bestaansreden aangenomen die haar belangrijke beslissingen zal sturen door “het reclameartikel in dienst van een duurzame wereld te stellen”. Ons engagement komt niet enkel tot uiting in wilskracht, maar ook in concrete acties. Maranello is een van de allereerste missiegedreven ondernemingen in Frankrijk geworden. Op deze manier geeft ze aan dat haar actie ernaar streeft ” artikelen (reclameartikelen of product media) voor te stellen, te ontwerpen en aan te bieden die een duurzame en verantwoorde economie begunstigen”. Deze uitdagingen kaderen in het beleid van Maranello die een missiecomité opgericht heeft, bestaande uit leden van de onderneming en onafhankelijke derden.

LOGO Global impact

MARANELLO IS LID VAN GLOBAL IMPACT

 

Deze in 2000 door de Verenigde Naties opgerichte vereniging heeft tot doel ondernemingen ertoe te brengen een maatschappelijk verantwoorde houding aan te nemen.

 

In 2011 hebben wij ervoor gekozen toe te treden tot Global Impact en de 10 engagementen van de vereniging (mensenrechten, internationale arbeidsnormen, milieu, strijd tegen de corruptie) na te leven. Bekroond in 2019. Lees meer…

Logo fondation arthritis

MARANELLO STEUNT DE STICHTING ARTHRITIS

 

Deze stichting wijdt zich tot de behoeften van personen met artritis en streeft ernaar de zwaarste reuma te genezen. Lees meer…