MARANELLO: ECOVADIS GOLD STATUS

MARANELLO: ECOVADIS GOLD STATUS

Ecovadis Gold

Ecovadis bevestigt het “Gold Advanced”-statuut van Maranello dat de kwaliteit van haar MVO-beheerssysteem en haar engagementen om de milieu-impact te beperken, beloont.

Maranello behoort, binnen haar activiteitensector, tot de 5% ondernemingen met de hoogste EcoVadis-score. Zich bewust van het belang van een strikt MVO-beleid verbinden wij ons ertoe deze score ten aanzien van onze medewerkers, leveranciers en klanten dagelijks te verbeteren.

Dit jaar hebben wij onze score kunnen verbeteren, deels dankzij de implementatie van talrijke acties op sociaal en milieuvlak, waaronder bijvoorbeeld:

  • Acties gericht op de vermindering van de transportgerelateerde CO2-uitstoot
  • Aanbieden van milieuadvies of diensten voor milieuoplossingen voor de klanten.
Baromètre de l’observatoire des Achats Responsables 2019

WAT IS EEN MVO-EVALUATIE?

Een MVO-evaluatie onderzoekt de integratie van de principes van duurzame ontwikkeling binnen de activiteiten van een onderneming.

Het uitvoeren van deze MVO-evaluatie laat ons toe een duidelijk beeld te krijgen over onze praktijken inzake milieu, maatschappij, mensenrechten en ethiek.

 

OVER ECOVADIS

Ecovadis, opgericht in 2007, is een onafhankelijk ratingbureau. Ze evalueert jaarlijks de sociale praktijken, de acties ten behoeve van het milieu, de ethische bedrijfsvoering en de invoering van de verantwoorde criteria bij de aankopen van bedrijven. Op heden heeft EcoVadis meer dan 45 000 commerciële partners in de wereld geëvalueerd.

Paysage de éoliennes